Ātro kredītu salīdzinātājs

Aizdevuma apdrošināšana no Vivus.lv

Kā gan jau esi dzirdējis, tad liela daļa aizdevēju piedāvā dažādi uzlabotus savus pakalpojumus. Tad nu vivus.lv ir ņēmis piemēru no bankām un piedāvā tev  apdrošināt savu kredītu. Šāda opcija pieejama aizdevumiem kuru termiņš ir ilgāks par 4 mēnešiem.Apdrošināšana tiek piedāvāta sadarībā ar AAS “BALTA” . Šis ir labs veids kā padarīt ātros kredītus uzticamākus un arī nodrošināties ar to parādnieku skaits nebūs tāds kā senāk.

Kas vispār šī ir par apdrošināšanu?

gadījumus kuros apdrošināšana ies secen var izlasīt vivus.lv līguma noteikumos punktā 14.4 . Pēc vivus.lv definīcas par nelaimes gadījumu

Nelaimes gadījums – ar apdrošināto risku cēloņsakarīgi saistīts pēkšņs un neparedzēts notikums ar Klientu tiešu ārēju faktoru īslaicīgas iedarbības dēļ, kura rezultātā nodarīts kaitējums Klienta fiziskajam stāvoklim vai iestājas nāve.

Kad stājas spēkā šī kredīta apdrošināšana?

Visi par to priečaties nevar, jo apdrošināšana ir spēkā līgumiem kas noslēgti pēc 18.01.2016.Un arī tikai tad ja termiņš ir 4 un vairāk mēneši, Tā kā tie kas aizņēmušies pirms tam, nebūs pilntiesīgi iegūt sev šādu papildus opciju.Kā arī tā ir spēkā līdz aizdevuma atmaksas brīā beigām. Tikko tiek samaksāta visa aizdevuma summa, pirms laika vai laikā, tā apdrošināšana dzēšas.

Kas vēl ir jāzina par šo pakalpojumu?

Pirmāmkārtām jānoskaidro ko darīt ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums, kad nepieciešams izmantot šo apdrošināšanu.Tāpat vivus.lv mājaslapā jānoskaidro to valstu saraksts ,kurās notiekot nelaimes gadījumam apdrošināšana nebūs spēkā. Neuztraucies, tās pa lielam ir Āfrikas un tuvo austrumu valstis.Pats svarīgākais jau laikam būtu iepazīties viņu mājaslapā ar līguma noteikumiem.

 

rakstā izmantota informācija no vivus.lv mājaslapas